834399 OSRAM ST 173 15-32W 230V стартёр-предохранитель 10/200